Âşık Remzâni

 

 

 

SEMAHLARIMIZ   20

 

-1-

Ağlar da gezerim dağlar başında

Beni boş yerlere ağlatma Ali

Değirmenler döner gözüm yaşından

Kurumuş çaylarda çağlatma Ali

 

Cevrin bana mıydı yoksa yare mi

Hançer vurup sızılatma yaremi

Şah Hüseyin için sar bu yaremi

Yaramı ellere bağlatma Ali

 

Bunca dert verdin de bin dahi yeter

Bahçede bülbüller şakıyıp öter

Bunca ağlattığın veliyi yeter

Yaram açıp kanım çağlatma Ali

 

-2-

AŞNAMDAN AYRILDIM

 

Aşnamdan ayrıldım halim yamandır

Garip bir aşığın hali böyle olur

Yar aklımı aldı, çevrilir başım

Mecnun dedikleri (hey dost) deli böyle olur

     Hü hü hü, hü hü hü, hü hü hü

 

Hüdai olanlar Ali, Ali, Ali,....bu sırra ermez

Ehli iman olan, aşığa kıymaz

Yanına yaklaşan kokuna doymaz

Firdevsi alanın (hey dost) gülü böyle olur

     Hü hü hü, hü hü hü, hü hü hü

 

Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost

Yürüyelim şimden sonra uğurdur

Aslını yitiren koşar seyirdir

Senin aşkın bana (hey dost) çağırdır

Gönlümde yareler türlü türlüdür

      Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost

 

Dedikleri keramet canım haydar

Bu benim derdimin dermanı haydar

Asil kudretlerin sende ayandır

Velayet mülkünün sultanı haydar

      Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost

      Hü hü hü, hü hü hü, hü hü hü

 

Çeken bilir İSMAİL´in nazını

Sürem dedim Muhammed´e yüzümü

Kara yerde karıncanın izini

Hak edipte izin sürene yalvar

      Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost

      Hü hü hü, hü hü hü, hü hü hü

 

-3-

BERİ DEDİM BERİ

 

Beri dedim beri dönmezem senden

Senin sözün ahtım ikrarım olsun

Niçin yüz çevirip bakmazsın bana

Siyah zülfün teli dermanım olsun

     Hey dost, hey dost, hey dost dermanım olsun

     Hey Pir, hey Pir, hey Pir dermanım olsun

 

Halimi sormadın hasta olunca

İçip aşk badesin canım... meste olunca

Gam değil Pir´inden can dost olunca

Gerek dünya alem düşmanım olsun

     Hey dost, hey dost, hey dost düşmanım olsun

     Hey Pir, hey Pir, hey Pir düşmanım olsun

 

Kipriklerin oktur kaşlar harami

Sen vurdun sineme canım... sen sar yaramı

Aşık maşuğuna vermez arayı

Bir canım var o da kurbanın olsun

     Hey dost, hey dost, hey dost kurbanın olsun

     Hey Pir, hey Pir, hey Pir kurbanın olsun

 

Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah

Semah erenlerindir

Çarka girenlerindir

Bu yola kötüler girmez

Doğru sürenlerindir.

 

-4-

Ceylan bakışına kurban olduğum

Sallanma karşımda öldürme beni

 

   Ah gülüm gülüm yürüsene yavrum

   Ah gülüm gülüm gülsene canım

   

Mecnun edip beni düşürdün çöle

Kerem gibi burda da yandırma beni

 

   Ah gülüm gülüm yürüsene yavrum

   Ah gülüm gülüm gülsene canım

 

Bu kadar sallanma öldürdün beni

Ölürüm unutmam sevdiğim seni

 

   Ah gülüm gülüm yürüsene yavrum

   Ah gülüm gülüm gülsene canım

 

Bırakın sallansın nazlı gelini

Güzelin döndüğü meydan övünsün

 

   Ah gülüm gülüm yürüsene yavrum

   Ah gülüm gülüm gülsene canım

 

-5-

ÇEK KATARI SEMAHI

 

Çek Katarı Ben Gelirim Peşine

Ali Meydanına Varalım Hele

Merhametin Yok Mu Gözüm Yaşına

Pire Bağlı Olup Duralım Hele

 

Ey Müminler Gerçek Erler Merhaba

Ey Rehberler Gerçek Pirler Merhaba

Hazır Dostlar Hazır Yerler Merhaba

Sakiler Sazları Kuralım Hele

 

Davut Sularıyım Gördüm Didarı

Muhabbeti Baldır Kendisi Arı

Hazreti Alinin Sır Zülfikarı

İnkarın Boynuna Vuralım Hele

 

-6-

DÜNYA`NIN ÜZERİNDE

 

Dünya´nın üzerinde kurulu direk

Emek zay olmadan sızlarmı yürek

Bu düzeni kim kurmuş biz nerden bilek

Söyle canım söyle, dinlesin canlar...

 

Ocağa koymuşlar köşe taşını

Mevlam ah diyenin bilir işini

Bir gün ağrıtırlar senin başını

Söyle canım söyle, dinlesin canlar...

 

Adem eker yer yüzüne ekini

Ekin saklar yer altında kökünü

Ayıtlar gök karasını akını

Söyle canim söyle, dinlesin canlar...

 

ABDAL PİR SULTAN`ım farz ile sünnet

Yola gelmeyene edilmez minnet

Cümlenin muradı dünya da cennet

Söyle canım söyle, dinlesin canlar...

 

-7-

ERZINCAN SEMAHI

 

(Ağırlama)

 

Gitme Durnam Gitme Nerden Gelirsin

Sen Nazlı Canana Benzersin Durnam

Her Bakışta Beni Mecnun Edersin

Gönülde Mihmana Benzersin Durnam

 

Has Nenni Nenni

Dost Nenni Nenni

 

Kaşlarına Mim Duvası Yazılır

Cemaline Türlü Benler Dizilir

Seni Sevmeyenler Haktan Üzülür

Pir Balım Sultana Benzersin Durnam

 

Has Nenni Nenni

Dost Nenni Nenni

 

(Pervaz)

 

Pir Balım Sultana Benzersin Durnam

Yörüde Dilber Yörü Canana Yörü

Durnam Gökyüzünde Pervane Döner

Dertli Aşıklara Badeler Sunar

Aşıkların Senden İnayet Umar

Tabibe Lokmana Benzersin Durnam

Pir Balım Sultana Benzersin Durnam

 

(Yürütme)

 

Allah, Allah, Allah,Allah

Hudey, hudey, hudey, hudey

 

Bugün Ben Pirimi Gördüm

Gelir Salını Salını

Selamına Karşı Durdum

Bağrım Delini Delini (Hudey)

 

Gel Dedim Yanıma Geldi

Gamzesi Sinemi Deldi

Bir İzzetli Selam Verdi

Aldım Sevini Sevini (Hudey)

 

Gaynadı Garıştı Ganım

Ezelden Severdi Canım

Sen Benimsin Bende Senin

Dedim Sevini Sevini (Allah)

(Dedim Sevini Sevini (Hudey)

 

Gıymatın Baha Biçilmez

Cemalin Nurdan Seçilmez

Vakitsiz Güller Açılmaz

Derdim Gülünü Gülünü (Hudey)

 

Dedemoğlu Der Ağlatma

Yüreğim O De Dağlatma

Varıp Yadlara Bağlatma

Zülfün Telini Telini (Allah)

(Zülfün Telini Telini ) (Hudey)

 

Allah, Allah, Allah,Allah

Hudey, hudey, hudey, hudey

 

(Ağırlama)

 

Eylen dur, sallan dur, telli turnam eylen dur

Eylen dur, sallan dur, telli turnam eylen dur

 

-8-

EY ŞAHİN BAKIŞLIM

 

Ey şahin bakışlım, bülbül avazlım

Bir eli kadehli, bir eli sazlım

İşte ben gidiyom, kal ahu gözlüm

Ne sen beni unut, ne de ben seni

 

(  Nakarat  )

 

Hudey, hudey, hudey

Dem, dem, dem, dem

 

Yolda harami var, engel arada

Unutma sevdiğim, ben de sırada

Kalkıp gider ama, gönül burada

Ne sen beni unut, ne de ben seni

 

(  Nakarat  )

 

Kul HÜSEYİN`im eydür, gül benzim soluk

Alnımıza yazılmıştır ayrılık

Vallahi sevdiğim, gönüller birlik

Ne sen beni unut, ne de ben seni

 

(  Nakarat  )

 

-9-

GÜZEL AŞIK SEMAHI

 

Güzel aşık cevrimizi.

Çekemezsin demedim mi.

Bu bir rıza lokmasıdır.

Yiyemezsin demedim mi.

 

      Hele nenni, nenni de nenni,

      Canım nenni, nenni de nenni.

      Gülüm nenni, nenni de nenni.

 

Yemeyenler kalır naçar.

Gözlerinden kanlar saçar.

Bu bir demdir gelir geçer.

Uyamazsın dememedim mi.

 

      Hele nenni, nenni de nenni.

      Canım nenni, nenni de nenni.

      Gülüm neneni, nenni de nenni.

 

Pir Sultan Abdal Şahımız.

Hakka ulaşır ahımız.

Dost elinden katarımız.

Uyamazsın demedim mi.

 

      Hele nenni, nenni de nenni.

      Canım nenni, nenni de nenni.

      Gülüm nenni, nenni de nenni

 

-10-

( HIZIR  SEMAHI )

 

SULTAN SUYU

 

Sultan suyu gibi çağlayıp akma

Durulur gam yeme, divane gönül

Erbaşında duman, dağ başında kış

Erilir gam yeme, divane gönül

 

Şah-ı merdan önümüzde kılavuz

Yıkılırmı hakkın yaptığı havuz

Üç günlük dünya da her yahşi yavuz

Dirilir gam yeme, divane gönül

 

PİR SULTAN ABDAL`ım sırdan sırada

Bu iş böyle oldu kalsın burada

Cümlemizin yeltendiği murada

Erilir gam yeme, divane gönül

 

( Ey dost, ey dost, .... )

Eğer halin olursa birgün yaman

Hak sana kerimdir eyleme güman

Çağırdığın yerden derdine derman

Verilir gam çekme, divane gönül

 

( Ey dost, ey dost, .... )

Turnamın kanadı ala

Sayamadım indi göle

Sekiz mi ola, dokuz mu ola

Turnam ben avcı değilem

Cana kıyıcı değilem

 

Has nenni, nenni, nenni

Dost nenni, nenni, nenni

 

Aşık umudunu üzme Şah’ından

Daim dilek diler kul Allah´ın dan

Niyaz et muradın Hak dergahından

Verilir gam çekme divane gönül

 

( Ey dost, ey dost, .... )

Turnamın kanadı yeşil

Suya iner hışır, hışır

Sen güzelsin al yakışır

Turnam ben avcı değilem

Cana kıyıcı değilem

 

Has nenni, nenni, nenni

Dost nenni, nenni, nenni

Dur nenni, nenni

 

-11-

HUBYAR SEMAHI

 

(Ağırlama)

 

Yürü güzel yürü de yolundan galma

   (anam nenni nenni yolundan galma)

Her yüze güleni dost olur sanma

   (dilber nenni nenni dost olur sanma)

Ölümden gorkup da sen geri durma

   (anam nenni nenni sen geri durma)

Yiğidin alnına da yazılan gelir

   (dilber nenni nenni yazılan gelir)

 

Yüce dağ başından bir guş uçurdum

   (dilber nenni nenni bir guş uçurdum)

Ben meylimi bir yosmaya düşürdüm

   (anam nenni nenni yavru düşürdüm)

Duydum nazlı yarim yad elin olmuş

   (dilber nenni nenni yad elin olmuş)

Vallah dostlar ben aklımı şaşırdım

   (anam nenni nenni durmadan yürü)

 

Sallanı sallanı indi pınara

   (anam nenni nenni indi pınara)

Cemalin benzettim doğan aylara

   (dilber nenni nenni doğan aylara)

Seke seke çıksın yarim meydana

   (anam nenni nenni yarim meydana)

Güzelin döndüğü meydan öğünsün

   (dilber nenni nenni meydan öğünsün)

Anam nenni nenni meydan öğünsün

 

(Yürütme)

 

Ceylan bakışına da gurban oldugum

Sallanma garşımda da öldürdün beni

   (oy gülüm gülüm gırıldı golum)

   (vay yavrum yavrum dutmuyor belim)

Mejnun ettin beni de düşürdün çöle

Kerem gibi korda da yandırma beni

   (ah gülüm gülüm nolurdu yarim)

   (oy gülüm gülüm dönsene canım)

 

Bu kadar sallanma da öldürdün beni

Ölürüm sevdiğim de unutmam seni

   (ah gülüm gülüm sen yürü yavrum)

   (vay gülüm gülüm dutmuyor golum)

Bırakın sallansın da nazlı gelini

   (Bırakın sallansın da yosma gelini)

Güzelin döndüğü de meydan öğünsün

   (ah gülüm gülüm yürüsene yavrum)

   (ah gülüm gülüm sallan da gidelim)

   (yürü güzel yürü öldürdün beni)

 

Ali Sultan

Yıldızeli

05.07.1977 tarihinde İstanbul Radyosu tarafından derlenmiştir.

 

-12-

İKRAR SEMAHI

 

Beri gel beri gel hey İman kulu

Bek kapış koyverme tuttuğun eli

Eğer ile sürersen yolu

Vebali boynuna ilazım değil

 

Ele aldın aşk kitabın okursun

Güle muhabbetin yine şakırsın

Üstaz oldum deyü eksük dokursun

Vebali boynuna ilazım değil

 

Rehberin kapısı binbir kapıdır

Hak rehberler talibini okudur

Yola doğru gitmek mümin hakkıdır

Vebali boynuna ilazım değil

 

Çıkar yüce tepelere konarsın

Ziyan gördüm diye aşağ'inersin

Verdiğin ikrardan geri dönersin

Vebali boynuna ilazım değil

 

Pir Sultan Abdal'ım haktır bu emek

Rızasız lokmalar haramdır yemek

Benim borcum sana bir kezdir demek

 

-13-

Necef Deryası'nda bir gemim geldi

Sıtkı sedakatnen varın gaziler

Hakk'ın birliğinde bir hikmet vardır

Sırrı Mürteza'ya erin gaziler

 

Bu meydana girmez cahil cühera

Aklı beşer ermez böyle eş'ar

Secdem didaradır değil duvara

Halka namazını kılın gaziler

 

Bu meydana gelen can ile dilden

Hakk'ın birliğini saklar da gönülden

Şah yoluna gider derunı dilden

Rızayı Hüda'ya erin de gaziler

 

Allah Allah Allah Allah

Herkes severse Allah'ı

Yarım kalmasın billahi

 

Didarı Hüda yı gördüm

Sırrı Mürteza'ya erdim

El bağlı divana durdum

Durun gaziler durun

 

Muhammet Ali'ye vardım

Yüzümü tozuna sürdüm

El bağlı divana durdum

Sıdk ile erin gaziler

 

Feyzi hikmetinden başka bir divan

Muhammed Ali'ye be'libest diyen

Hakk'ın birliğine inanıp uyan

Sıdk ile birliğe girin de gaziler

 

Davut Sulari der eren evliya

Gün gibi cihana vermişsin ziya

Hakk'ın da birliğinde bulunmaz riya

Secde'dip irfana gelin de gaziler

 

-14-

PİR GELDİ SEMAHI

 

Elâ gözlü pirim geldi

Duyan gelsin işte meydan

Dört kapıyı kırk makamı

Bilen gelsin işte meydan

 

Hudey, hudey, demler hudey

Hudey, hudey canlar hudey

 

Ben pirimi hak bilirem

Yoluna kurban oluram

Dün doğdum bugün ölürem

Ölen gelsin işte meydan

 

Hudey, hudey, demler hudey

Hudey, hudey canlar hudey

 

Şâh Hatayi der sırrını

Meydana koymuş serini

Nesimi gibi derisin

Yüzen gelsin işte meydan

 

Hudey, hudey, demler hudey

Hudey, hudey canlar hudey

 

-15-

SİVAS KIRKLAR SEMAHI

 

Yine dertli dertli iniliyorsun

Sarı turnam sinen yaralandı mı

Yoksa ciğerlerin parelendi mi

Hiç el değmeden ben iniliyorsun

 

Yoksa sana yâr düzen mi düzdüler

Tellerini sırmadan mı dizdiler

Perdelerin tel tel edip büzdüler

Allı turnam sinen yaralandı mı

 

Havayı deli gönül havayı

Ay doğmadan şavkı tutmuş ovayı

Türkmen kızı katarlamış mayayı

Çekip gider bir gözleri sürmeli

 

Kuru kütük yanmayınca tüter mi

Ak gerdanda çifte benler biter mi

Vakti gelmeyince bülbül öter mi

Ötüp gider bir gözleri sürmeli

 

Dere kenarında evler hurmayı

Kılavuz ederler telli turnayı

Ak göğsün üstünde ilik düğmeyi

Çözüp gider bir gözleri sürmeli

 

Karac'oglan der ki geçti ne fayda

Bir vefa kalmadı ok ile yayda

 

-16-

TAHTACI SEMAHI

 

İki turnam gelir de dost ellerinden

Evrilir, çevrilir döner göllerde

Muhabbet getirir, dost illerinden

Korkmazki avcılar değil yollarda

 

Sakının turnalar urun kışıdı

Poyraz vurup, çingalarım üşüdü

Konup göçmek evliyalar işidir

Konup göçkü, söylenesin dillerde

 

Ser çesmeden gelirde (cananım) suyun durusu

Nasibimiz verirde Pir´in birisi (dost)

Dost dost, Şah’ım dost, dost dost,

Ali´m dost

 

PİR SULTAN ABDAL`ım da (cananım) sözün doğrusu

Nedir çekticeğimde yarin elinden dost

Dost dost, Şah’ım dost, dost dost

Ali´m dost

 

-17-

TOKAT TURHAL SEMAHI

 

Her sabah her sabah seher yelidir.

Seher yelleriyle esen Ali dir.

Muhammed kılavuz mahşer yerine.

İslamın bayrağın çeken Ali dir.

 

Kim dokudu bin çiçekli haliyı.

kim diriltti bin yıl yatan ölüyü.

Cenneti aladan gelen doluyu.

Dolduran Muhammed içen Ali dir.

 

Hızlanma

 

Yürü güzel yürü.

Yolundan kalma, yolundan kalma.

Her yüze güleni dost olur sanma.

Ölümden korkupta sel geri kalma.

Yiğidin alnına yazılan gelir.

 

Kul Hüseynim derki gül benzim soluk.

Aknımıza yazılmıştır ayrılık.

Vallahi sevdiğim gönüller birlik.

Ne sen beni unut ne de ben seni...

Yetesin turnam, yetesin turnam..

 

-18-

URFA  SEMAHI

 

Başım açık, yalın ayak yürüttün

Sen merhamet eyle lebbi balım yar

Yüreğimi ceviz gibi çürüttün

Senin aşkın büktü vasfi dalım yar

 

Çektirme cefalar yandırma nara

Yitirdim aklımı oldum divane

Köşeyi vahdette koyma avare

Darulaman Cemalettin Velim yar

 

SITKI yakma ömrüm kalu kıl ile

Hazine bulunmaz hurafa ile

Yırtık gömleğiyle eski şal ile

Daha böyle nasıl olur halim yar

 

Kerbela çölünden sakin mi geldin

Ne yaman firgatli ötersin turnam

İmam Ali katarına.....yuban

Kırklar´ın semahın tutarsın turnam

 

Kırklar senin ile biledir bile

Yediler hizmetin ol mail ola

Ol Hızır Nebi de yardımcın ola

Güruh u Naci´ye yetesin turnam

 

Ali´nin avazı sende bulundu

Ne yaman ötersin bağrım delindi

Ol Pir´den bir haber al da gel şimdi

Gönlümün gamını atasın turnam

 

Evel bahar yaz ayları doğanda

Semah tutup gök yüzüne ağanda

Yavru şahin tellerine değende

Ali´m dost dost diye ötesin turnam

 

DEDEMOĞLU durmuş haddini yazar

Oturmuş ağdevin bendini çözer

Mecnun Leyla için çölleri gezer

Can verki canana yetesin turnam.

 

-19-

YEMEN ELLERİNDEN

 

Yemen ellerinden beri gelirken

Turnalar o Şah´ı görmedinizmi

Hava üzerinde semah dönerken

Turnalar o Şah´ı görmedinizmi

 

(  Nakarat  )

Aman turnam aman, aman Ali´misin sen

Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli´misin sen

Ali sevilmezmi, delimisin sen

 

Gitme turnam gitme dağlar salında

Hak´kın kelamını kesme dilinde

Sevdiceğim kalmış kenan ilinde

Turnalar o Şah´ı görmedinizmi

 

(  Nakarat  )

 

Gitme turnam gitme, dağlar dumandır

Bizim sürdüğümüz, ikrar imandır

Yardan ayrılanın hali yamandır

Turnalar o Şah´ı görmedinizmi

 

(  Nakarat  )

 

-20-

ZİLE SEMAHI

 

Ezel bahar geldi kalkın gidelim

Ayrılık çetindir nasıl edelim

Gelin ey erenler seyran edelim

Gönül havası var garip bülbülün

 

Gül bitince o da bile bitiyor

Güle aşık olmuş yar yanıp tutuyor

Seher vakti garip garip otuyor

Ne güzel sesi var garip bülbülün

 

Bülbül sırrın yad ellere söyleme

Belli baslı bir yaylayı yaylama

Ali'm aşık ona inkar eyleme

Sevdalı başı var garip bülbülün

 

 

                                                       - Yolumuz  -