Âşık Remzâni

 

 

 

 

                        

 

 

 

HÜNKÂR

HACI

BEKTAŞ

VELİ VAKFI

       HÜNKÂR

               HACI

        BEKTAŞ

 VELİ VAKFI

 

 

 

 

               

 

                        

                     

                       10-11 Eylül 2011 Hacıbektaş Kültür Merkezinde yapılan

“Dergâh’ta Birlik” toplantısında Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın kurumsallaşması ve

     ocaklar, sürekler, kollar arası ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi için alınan:

                                                Tavsiye Kararları

 

1. Dergâh’ta birliği ve kurumsal yapıyı güçlendirmek üzere:

 

1.1. Postnişin’e, Alevi-Bektaşi inancının kurumsalbir üst yapıya kavuşturulması için öncülük etmesi; Postnişin’e, Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın kurumsallaşması için, kendisi ile birlikte çalışacak ve her yıl en az dört kez toplanacak bir Dergâh Kurulu kurması;

 

1.2. Postnişin’e, bu kurula Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na bağlı Ocakzade, Dede ve hizmet sahipleri arasından uygun göreceği sayıda üye seçmesi ve bu canların kurulda uzun süre görev yapmasını gözetmesi;

 

1.3. Postnişin’e, Dergâh Kuruluna çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturarak, yetkin, uzman, aydın ve sanatçılar arasından uygun gördüğü canları bu kurula seçmesi;

 

1.4. Postnişin’e, gerekli gördüğünde, Dergâh’ta Birlik çalışmalarına kayıtsız

şartsız destek verdiklerini ifade eden Alevi kurum temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunarak, hizmetlerine başvurması;

 

1.5. Postnişin’e, dergâh kurulu ve danışma kurulu ile birlikte en kısa süre içersinde sekretarya, basın-yayın, iletişim, vb., hizmetlerini yürütecek alt komisyonlar kurması;

 

1.6. Postnişin’e, dergâh kurulu ve danışma kurulu ile birlikte her yıl en az iki kez toplumumuzun ortak sesini yansıtan sempozyumlar, konferanslar, vb., merkezi toplantılar düzenlenmesi ve sonuçlarını

kamuoyuyla paylaşılması;

 

1.7. Postnişin’e, dergâh kurulu ve danışma kurulu ile birlikte en kısa zamanda çalışmaya başlayarak, erkânlarımızı ele alması ve yeniden yola uygun hale getirmesi için bir çaba başlatması tavsiye edildi.

 

2. Erkânlarımızın asimilasyondan arındırılması ve önümüzdeki sorunların çözümü için Postnişine aşağıdaki yol ve yöntemi izlemesini

tavsiye etti:

 

2.1. Erkanların ve müşküllerin ele alınacağı çalışmalarda katılımcılığı sağlamak üzere tüm Alevi-Bektaşilerin ülkenin her yöresinde yapılacak toplantılarda yapılan ön hazırlıklar üzerine söz söyleyebilmesini;

 

2.2. Bu tartışmalar olgunluğa, görüş alışverişleri doyuma ulaştıktan sonra, Dergâh Kurulu ve Danışma Kurulunun ortak bir toplantısıyla son hali verilen erkânların en kısa zamanda, örneğin bir yıl içinde, geniş bir toplantı yapılarak, tüm toplumumuzun benimsediği erkânlar haline gelmesi için programlı bir çalışma yürütülmesi;

 

2.3. Erkanların uygulanması açısından en önemli görevi görecek olan Dedelerin, zakirlerin ve diğer hizmet sahiplerinin Dergâh eğitimine en kısa zamanda başlanması tavsiye edildi.

 

3. Tüm sorunlarımızın çözümünün uzun soluklu ve zorlu bir yol olduğu bilinciyle Postnişine tüm güçleri seferber etmek için aşağıdakilere özel önem vermesini tavsiye etti:

 

3.1. Tüm bu çalışmalarda, kadınlarımızın eğitimine ve güncel yaşamımızda en ön safa çıkarılmalarına;

 

3.2. Tüm bu çalışmalarda Alevi-Bektaşi yolunun geleceği olan gençlerin eğitimine ve çalışmalarda görev almalarına;

 

3.3. Irk, dil, din, milliyet temelinde her türden ayrımcılığa karşı Hacı Bektaş

Veli’nin “Yetmiş iki millete bir nazarla bak” düsturunu; savaşa ve şiddete karşı da yolumuzun barış, kardeşlik ve sevgi ilkelerini öne çıkartmaya ve gençlerimizin gönlüne bu düstur ve ilkeleri yerleştirmeye özel önem vermesi tavsiye edildi.

 

Hünkâr Hacı Bektaş Velİ Dergâhı’na Gönülden Muhabbetİ Olan Tüm Canlara

 

Alevi-Bektaşi toplumunun inanç birliğini sağlamak ve asimilasyona karşı yol süreğimizi güçlendirmek ve güncelleştirmek üzere, 27 Aralık 2010 tarihinden başlayarak Avrupa ve Türkiye’nin bütün bölgelerinde muhabbet erkânı içinde kırkın üzerinde toplantı yaptık.

 

Vakfımız Kuruldu

 

11 Eylül 2011 tarihinde Hacıbektaş Kültür Merkezinde yapılan büyük toplantıda alınan Tavsiye Kararları doğrultusunda, Hünkâr Hacı Bektaş Veli

 

Vakfı’nı tarihteki ismiyle kurduk. Vakfın kuruluşu Aralık 2012 tarihli Resmi

Gazete’de ilan edilerek resmiyete kavuştu.

 

Amaçlarımız

 

Amacımız başta, diğer ocaklarımızla el ele vererek Alevi-Bektaşi toplumunun problemlerinin çözümünde bir olmak, beraber olmak ve Yol’umuzu güçlendirerek sürdürmektir.

 

Tarihi Hacı Bektaş Veli Vakfı’nın tekrar gerçek sahiplerine iade edilmesi için gerekli girişimleri yapmaktır.

 

Hacıbektaş’a yakışır, kültür evi ve cemevi işlevlerini içeren günümüzün ihtiyaçlarının tümüne cevap verebilecek nitelikte bir Dergâh yapmaktır.

 

Yapılacak bu dergâh, bir bilim yuvası olmalı; burada seminerler, sempozyumlar gibi toplantılar yapılabilmelidir.

 

Orada kazan kaynamalı, gelenlerin, çalışanların tüm gereksinimlerine yanıt getirilebilmelidir.

 

Başta, Hakk’a Yürüme Erkânı olmak üzere, Cem Erkânımız, Dar’dan İndirme Erkânımız gibi Yol’umuzun temel erkânlarını özüne uygun hale getirmektir.

 

Çalışmalarımız

 

İstanbul’da yaşayan Ocak temsilcilerinden oluşan “Gönüllü Dedeler Kolu” oluşturuldu.

 

Ocak temsilcilerinden oluşan gönüllü bu kurul, İstanbul’da yaşayan Hacı Bektaş Veli Dergâhına bağlı dedelerin bir araya gelmesini sağlayarak vakfa gönüllü olarak hizmet etmektedir.

 

İstanbul’un her bölgesinde Vakfımızın;

 

  Gönüllü Gençlik Kolları

 

  Gönüllü Kadın Kolları” çalışmalarına başlamıştır.

 

Projelerimiz

 

  Hacıbektaş’ta bir dergâh inşa etmek,

 

  İhtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek,

 

  Yurt açmak.

 

Yayın Alanında

 

  Serçeşme Dergisi – Yolumuza hizmeti öne çıkartan, kültür ve sanatı bu çerçeveye oturtan, toplumumuzu ilgilendiren haberleri tarafsız veren, Vakfımızın, dolayısıyla toplumumuzun gözü, kulağı, dili olacak dergimizi aylık olarak yeniden çıkartıyoruz.

 

  Kitaplar – Dergâhın en temel kitaplarını

yayınlayarak, inancımızın, kültürümüzün Alevi-

Bektaşi edebiyatının önemli yazılı eserlerini

toplumumuza sunuyoruz.

 

  Çocuklar / Gençler – Çocuklarımız ve gençlerimiz için yol öğretisini içeren görsel ve yazılı yayınlar hazırlıkları yapıyoruz.

 

Katkılarınızla Güçleneceğiz

 

Yüzyıllar boyu Dergâhımızın maddi imkânları, “El ele, el Hakk’a” düsturu içinde, canların rıza lokmalarıyla sağlanmıştır.

 

Dergâhımız kapatıldıktan sonra da Yol Süreği kesintiye uğratılmadan yol

hizmetleri böyle sürdürülmüştür. Şartlar ne olursa olsun, bu Yol’u sürmek ve topluma hizmet etmek hepimizin başta gelen görevidir.

 

Vakfımızın, Dergâhımızın hizmetlerini yürütmesine layıkıyla yardımcı olabilmesi için siz canların katkıları önemlidir. Yapacağınız katkılar

Hünkâr defterine yazılsın.

 

Birliğimiz daim olsun.

 

Muhabbetlerimizle.

 

Veliyettin H. Ulusoy - Sefa Ulusoy

Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişinleri

 

 

Yayınlanan Kitapçıklarımız

 

Serçeşme Yayınları

11 x 16 cm boyutunda, 48 sayfa

ISBN: 978-605-85817-8-4

Serçeşme Yayınları

11 x 16 cm boyutunda, 66 Sayfa

ISBN: 978-605-85817-5-3

Serçeşme Yayınları

11 x 16 cm boyurunda, 66 sayfa

ISBN: 978-605-85817-9-1

Serçeşme Yayınları

11 x 16 cm boyutunda, 66 Sayfa

ISBN: 978-605-85817-5-3

Serçeşme Yayınları

11 x 16 cm boyutunda, 66 sayfa

ISBN: 978-605-85817-2-2

Serçeşme Yayınları

11 x 16 cm boyutunda, 112 sayfa

ISBN: 978-605-85817-6-0

Serçeşme Yayınları

11 x 16 cm boyutunda, 56 Sayfa

ISBN: 978-605-85817-7-7

Serçeşme Yayınları

11 x 16 cm boyutunda, 42 sayfa

ISBN: 978-605-84633-0-1

 

Konuşmalar Söyleşiler

Hünkâr Yayıncılık

13x 19 boyutunda, 212 sayfa

ISBN: 978-605-64175-1-1

Yaşamı, Sanatı, Şiirleri ve

Özdeyişleri

Hünkâr Yayıncılık

13 x 19cm boyutunda, 230 sayfa

SBN 978-605-41175-0-4

Serçeşme Yayınları

11 x 16 boyutunda, 96 sayfa

ISBN: 978-605-85817-3-9

 

 

SERÇEŞME

 

             

                    

7 Aralık 2013 Cumartesi günü, Serçeşme Cemevi Açılışından

Serçeşme Cemevİ ve Kültür Merkezi

Yenibatı Mahallesi

Şehit Mehmet Kolcu Sok. No: 18

Batıkent – Ankara

Tel: 0312.256 44 64

                      Serçeşme Cemevi

                           Etkinlikleri

 

Cemlerimiz – Kurban Lokmalarımız

 

Üç yüz kişilik kapasiteli cemevimizde görgü, ikrar, musahip ve dâr cemlerimizi yapıyoruz.

 

Aş evimiz bin kişiye lokma verilebilecek kapasitededir. Hakk’a yürüyen canlarımızın

yedi ve kırk yemeği hizmetlerini yapıyoruz. Muharrem ayında aşure veriyor, aşure yapan derneklere de olanak tanıyoruz. Kurbanlarımız için soğuk hava depolarımız var.

 

Muhabbetlerimiz

 

Yol’umuzda “Kamil İnsan” olarak nitelenen en yüksek makama ulaşmak için, bilim gerekir, eğitim gerekir. Kişinin kendisini geliştirmesi için izlenen yöntemler arasından biri de muhabbetlerimizdir.

 

Gençlerimize ve kadınlarımıza öncelik verilerek muhabbetlerimiz yapılmaktadır.

 

Sosyal ve Kültürel Etkinliklerimiz

 

  Konserler - Dinletiler

 

  Paneller - Seminerler

 

Eğitim Etkinliklerimiz

 

  Canlarımıza kütüphanemizden ödünç kitaplar veriyoruz,

 

  Sınavlara hazırlanan gençlerimiz için derslik ve birebir öğretmenle ders çalışma imkânını sağlıyoruz,

 

  Dergâh’tan Nefesler” adında koro çalışması yapıyoruz,

 

  Düğün kınası, nikâh erkanı ve sosyal amaçlı davet yemekleri için yer imkânını sağlıyoruz,

 

  Yenimahalle Belediyesi ile birlikte bağlama, resim, ebru çalışması, ahşap boyama, İngilizce

ve yoga çalışması kurslarımız açılmış olup, canlarımızın katılımı için imkan sağlıyoruz.

 

Hünkâr Haci Bektaş Velİ Vakfi’nin Etkİnlİklerİnden Görüntüler

         

                              20 Mart 2013 günü, Eskişehir Konserinden

         

                   4 Eylül 2013 günü, Amasya, Hamdullah Çelebi Anmasından

         

                   7 Aralık 2013 günü, Ankara, Serçeşme Cemevi Açılışından

         

                              21 Aralık 2013 günü, Düzce Konserinden

         

                  15 Ağustos 2013 - 2014 günü, Hacıbektaş Muhabbetinden

         

      9 Şubat 2014 günü, Küçükyalı, Dedeler ve Köy Dernekleri Toplantısından

         

      15 Şubat 2014 günü, Van, “Çocular Üşümesin” Yardım Kampanyasından

         

                               9 Mart 2014 günü, Eskişehir Konserinden

         

                              22 Mart 2014 günü, Gaziantep Konserinden

         

                               24 Mart 2014 günü, Şanlıurfa Konserinden

         

25 Mayıs 2014 günü, İstanbul, Bostancı Gösteri Merkezi, HHBVV Tanıtım Konserinden

         

      1 Haziran 2014 günü, Ankara, Serçeşme Cemevi Dedeler Toplantısından

         

       13 Eylül 2014 günü, Ankara, Serçeşme Cemevi, Gençler Toplantısından

         

                       12 Ekim 2014 günü, İstanbul, Gençler Toplantısından

         

     30 Kasım 2014 günü, İstanbul, Kadınlar, Gençler ve Dedeler Toplantısından

         

7 Aralık 2014 günü, Serçeşme Cemevinde “Çağdaş Eğtimden Dinsel Eğitime” Panelinden

         

 28 Şubat 2015 günü, Ankara, Serçeşme Cemevi, Mütevelli Heyeti Toplantısından

         

    8 Mart 2015 günü, Ankara, Serçeşme Cemevi “Alevilik ve Kadın” Panelinden

 

Serçeşme Avrupa

Bürgermeister Kolb Str. 1,

97922 Lauda – Königshofen

Germany

Telefon: 01707512535 – 01709441411

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı

Bâlâ Mahallesi, Velbert Caddesi, No: 43/1

Hacıbektaş - Nevşehir – Türkiye

Tel/Faks: 0384. 441 37 36

Web: www.hunkarvakfi.org

E-posta: bilgi@hunkarvakfi.org / info@hunkarvakfi.org / hunkarvakfi@gmail.com

Vakfımızın Banka Hesap Numaraları

Ziraat Bankası, Hacıbektaş Şubesi

Şube Kodu: 0289 / Hesap No: 63270889-5007

IBAN: TR72 0001 0002 8963 2708 8950 07

Ziraat Bankası, Gölpazarı Şubesi

IBAN: TR17 0001 0003 7163 2708 8950 01

Hünkâr Basım, Yayıncılık, Dağıtım, Organizasyon, Ticaret AŞ.

Molla Gürani Mahallesi, Millet Caddesi No: 84

Karagül İş Merkezi, K: 4 D: 413

34093 Fatih/İstanbul – Türkiye

Tel/Faks: 0212. 521 22 10

E-posta: iletisim@hunkaryayin.com / sercesme@hunkaryayin.com

Şirketimizin Banka Hesap Numaraları

Ziraat Bankası, Fındıkzade Şubesi

Şube Kodu: 2131 / Hesap No: 647 657 65-5003

IBAN: TR22 0001 0021 3164 7657 6550 03

Posta Çeki Hesap No: 1064-3374

                                                                               

 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı’na

Katkıda Bulunmak ve Hizmet Etmek İsteyen Canlara Vakfımız

Aşağıda Örneğini Gördüğünüz

“Gönüllü Hizmet Kartı”nı Vermektedir.

Katkıda Bulunmak İsteyen Canların Formu Doldurup

Ankara Serçeşme Cemevine Göndermeleri Yeterlidir.

Bu kartın geçerliliği bir yıldır.

Bu kart herhangi bir resmi işlemlerde ve başka bir amaçlar için kullanılamaz.

Kayıp olması halinde ve irtibat için 0312 256 44 64 nolu telefona haber    verilmesi.

   e-mail: hunkarvakfi@gmail.com

 

                                                                 - Makaleler -