Âşık Remzâni

 

 

 

Sücaaddin Veli Anma Etkinliği

 

Namık Kemal DOĞANAY

Haziran 2015

 

 

İkinci Uluslararası, 22. Ulusal Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Anma Etkinliği, 13-14 Haziran 2015 tarihleri arasında, Eskişehir ve Seyitgazi İlçesi’nin Arslanbeyli Köyü’nde yapıldı.

 

Alevi-Bektaşilerin önemli yol önderlerinden biri olan Sultan Sücaaddin, Velâyetname-i Sultan Sücaaddin’e göre; XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış; Çelebi Mehmed ve II. Murad dönemlerini görmüştür. Ancak bununla birlikte doğum ve ölüm tarihi, ailesi ve yaşamı ile ilgili bilgiler açık değildir. Vakıf senetlerinde Sücaaddin Veli’nin, İmam Rıza soyundan geldiği belirtilmektedir.

 

Türbe ve dergâhı, Eskişehir’e bağlı Seyitgazi ilçesinin, Arslanbeyli köyünde yer alan Sücaaddin Velî hakkında önemli bilgiler veren kaynakların başında, “Otman Baba Velâyetnâmesi” gelir.

 

Velâyetnâme’nin ilgili bölümlerinde, Sücaaddin Velî’nin Otman Baba ile yakın ilişkide olduğu; Otman Baba’nın kendisine bağlı dervişlerine Sücaaddin Veli’yi Pir olarak tavsiye ettiği anlatılır. Sücaaddin Veli ocaklı dedeler ise, Sücaaddi Veli ile Otman Baba’nın “musahip kardeş” olduklarını belirtirler.

 

Sücaaddin Velî Dergâhı, Balkanlar, Eskişehir-Kütahya-Bilecik ve Afyon yöresi Alevî- Bektaşî toplulukları açısından önemli bir inanç, kültür merkezi olup; Alevî-Bektaşilerin Eskişehir’de Seyyid Battal Gazi Türbesi’nden sonra, yoğunluklu olarak ziyaret edip kutsadıkları, adak adadıkları, Alevi-Bektaşi erkânlarını gerçekleştirdikleri kutsal bir mekândır.

 

Sücaadin Veli Ocağı’nın günümüzdeki Postnişinliğini, soyundan gelen Mehmet Demirtaş Dede yapmaktadır.

 

İki yıldır uluslararası düzeyde düzenlenen Sücaaddin Veli Anma Etkinliklerinin ilk günü olan 13 Haziran Cumartesi günü öğleden önce, Eskişehir Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde protokolün ve üniversitelerden öğretim görevlilerinin konuşmacı olarak katıldığı “Horasan’dan Balkanlara Sücaaddin Velipaneli düzenlendi. Panelin açış konuşmasını ve gülbankını Postnişin Mehmet Demirtaş Dede yaptı. Protokol ve öğretim görevlileri, Anadolu Alevi-Bektaşiliğini ve Sücaaddin Veli’nin bu inanç içindeki önemini belirttiler. Panelde, Bulgaristan Semah Ekibi semah gösterisi ve İranlı Müzik Grubu Muştak müzik dinletisini sundu.

 

             

 

Öğleden sonra Sücaaddin Veli’nin türbesi de bulunan dergâhının olduğu, Seyitgazi İlçesi Arslanbeyli Köyüne geçildi. Dergâh Restorasyonunun tamamlanması nedeniyle, Dergâhın açılışı yapıldı.

 

Mehmet Demirtaş Dede’nin gülbankından sonra yurtdışından gelen konuklar ve Halife Babalar, sivil toplum kuruluşları başkanları, Bulgaristan Milletvekili Mustafa Ahmet konuşmalar yaptılar. Semah gösterileri ve Bulgaristan Nefesleri dinletisinden sonra, Dergâh’ın Kırklar Meclisi Meydanı’nda Birlik Cemi yapıldı.

 

Etkinliğin ikinci gününe Sücaaddin Veli, Karacaahmet Dergâhı, Korkuteli Halife Baba İsmail Kolağası, Bulgaristan Mesim Mahallesi, Bulgaristan Dulova Akkadınlar, Bulgaristan Kırcali, Bulgaristan Alvanlar Semah Ekiplerinin semah gösterileriyle ve Sücaaddin Veli Köyü’nün THM Korosu’nun deyişleriyle başlandı. Daha sonra sanatçılar Ulaş Özdemir, Tolga Sağ, Erdal Erzincan ve Nilüfer Sarıtaş deyiş ve nefesleri seslendirdiler.

      

 

Bulgaristan, Romanya, Yunanistan. Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Trakya ve Anadolu’nun değişik yörelerinden ilk gün iki bin, ikinci gün ise on bin kişiye yakın misafirin geldiği, iki gün boyunca lokmaların dağıtılıp yenildiği etkinlik, Mehmet Demirtaş Dede’nin ve Sücaaddin Veli Derneği Başkanı İbrahim Balcı’nın hizmetleriyle başarılı geçti. Gelen misafirler inançlarını tazelediler.

 

                                                          -  Makaleler  -