Âşık Remzâni

 

 

 

SİNEMİLLİ OCAĞI

 

Hüseyin ELMAS

 

Hakkında en çok araştırma yapılan Alevi ocaklarından birisidir. Birçok bilim insanı, araştırmacı ve yazarın Sinemilli Ocağı hakkında yaptıkları araştırmalarda elde edilen bilgiler yan yana konduğunda diğer birçok Alevi Ocağı ile ilgili bilgilerden daha çok sağlıklı bilgi elde edebilmekteyiz.

 

Sinemilli, bir Alevi Ocağının adı olmakla birlikte, aynı zamanda bu Ocağa bağlı geniş bir kitleyi barındıran aşiretin de adıdır. Ağırlıklı olarak Maraş ve çevresinde yerleşmiş olan Sinemillilerin bir kolu da Erzincan’dadır. Sultan Sinemil’in kurmuş olduğu bu ocağa bağlanan bir talip grubu zamanla aynı ocağın adıyla anılan bağımsız bir aşiret kimliği kazanmıştır.

 

Sinemilli Ocağına bağlı dedeler, kısa bir süre kaldıkları Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ve sonradan yerleştikleri Maraş ve Erzincan’da kendilerine yeni talipler edinmişler ve bu yeni talip topluluklarından bazıları kendi bağımsız kimliklerini korurken bazıları da zamanla Sinemilli Aşireti ile bütünleşmişlerdir. Bu yakınlaşma ve bütünleşmeler zamanla Sinemillilerin sözlü geleneklerine yansımış, farklı bölgelerdeki anlatımların yer yer farklı şekillenmesine yol açmıştır. Elazığ ili Keban ilçesi Piran beldesindeki Akgömlek köyünde Horasan’dan Anadolu’ya gelen Sultan Sinemil’e ait bir türbe bulunmaktadır. İlk yurtları da Piran yöresidir.

 

Sözlü anlatımlara göre Sultan Sinemil’in soyu İmam Bakır’a dayanır. Seyitlik soyu İmam Hüseyin’den yürür. Kerbelâ’da hayatta kalan İmam Zeynel’den doğan çocukları yolu ile yürüyen seyitlik soyu Anadolu’ya göçlerden sonra kurulan Alevi Ocaklarının da temelidir. Sultan Sinemilli Ocağının kuruluşunun 1250-1300 yılları arasında olduğu anlatılmaktadır. Ocağın kalenderler kolundan gelen dedelerin ana yerleşim yeri Maraş Elbistan’a bağlı kantarma köyü ve eskiden mezrası olan Gücük’tür. Yine Maraş Pazarcık ilçesinde Maksutuşağı, Bozlar köylerinde ve civarlarındaki bazı köy ve mezralarda bu koldan ocak dedeleri vardır.

 

Ocağın Nadarlar kolundan Erzincan’ın Merkez Vağaver köyü ile Kemah’a bağlı Nadaroğlu ve Apuşta köylerinde dedeler vardır. Bir görüşe göre de Ocağın kurucusu, Aleviliğin önemli önderlerinden Tacü’l Arif’in Ebu’l Vefa’nın torunlarından birisi olan Sinemil’dir. Ocak adını bu zattan almaktadır. Bilindiği gibi Ebu’l Vefa İmam Zeynel soyundandır. Elazığ, Sinemillilerin Maraş ve Erzincan’a göçmeden önceki yerleşim alanıdır.

 

Sinemilliler, Ağuiçen Ocağını mürşit ocağı olarak bilirler. Ağuiçen Ocağının koca Seyit kolundan gelen dedelerin Ocak merkezi Elazığ Merkez’e bağlı Sün köyüdür. Divriği Karageban’daki Karadonlu Canbaba (kara Pirbat) ile de ilişkilendirilir. Karadonlu Canbaba da Ağuiçen Ocağının bir koludur. Sün köyünden Erzincan’ın Brastik, Kemah’ın Ardos ve Sürek köylerine, Elazığ Merkez Pirinçci, Darende’ye bağlı Yeniköy, Elbistan Kantarma ve Gücük köyleri ile Adıyaman’ın Bulam köyüne göçmüşlerdir.

 

Sinemillilerin büyük çoğunluğu bugün Maraş’tan Gaziantep, İstanbul ve çeşitli kentlere göçmüşlerdir. Maraş dışında Sinemilli yerleşimleri Kayseri Sarız, Pınarbaşı ilçeleri; Malatya’nın Arguvan ve Akçadağ ilçeleri ve Adıyaman’dır. Ayrıca Erzincan; Sivas ili Yıldızeli, Şarkışla ve Çetinkaya ilçelerinde; Ardahan’ın Damal; Gaziantep, Kilis ve Çorum’da Sinemilli yerleşim alanları vardır.

 

Tüm bu yerleşim alanları içerisinde Sinemilli dedelerinin bulunduğu Elbistan Kantarma köyü Alevilik konusunda çok derin bilgileri olan, okuma yazma bilenlerin çokluğu, yol erkân ile ilgili hoş sohbetler, ozanlar, âşıklar yetiştirme bakımından dikkat çekici bir yerleşim alanıdır. Alevi inanç ve kültürü açısından kantarma köyü bölgenin en önemli merkezidir. Bu bölgede yakın tarihte Âşık Ali koşar, Ali Murtaza Topal Dede, Büyük Tacim Dede, Hacı Bayrak, Kul Ahmet, Mehmet Mustafa Dede, Âşık Meluli, Âşık Mücrimi, Sadık Hüseyin Dede gibi önemli ozanlar yetişmiştir.

 

Sözlü anlatımlarda Sultan Sinemil’in Kalender, Nadar, Aziz ve Haydar adlarında dört oğlu olmuştur. Erzincan’daki dedeler Nadar soyundandır.

 

Diğer üç kardeşin soyu Elbistan yöresine gitmişlerdir ve bunlardan Kalender soyundan gelenler dedelik görevini sürdürmektedirler. Ancak Erzincan’daki Ocak mensuplarının anlatımlarına göre ise Sultan Sinemil’in beş oğlu vardır. Bunlar Nadar, Kalender, Aziz, Süley-man ve Ahmet’tir.

 

Aşağıda isimleri yazılı Aşiretler Sultan Sinemil Ocağı talipleridir, yaşadıkları köyler ise şunlardır:

 

1. Sinemilli Aşireti: Sarız ilçesi Dallıkavak, Tavla köyleri; Pınarbaşı’nda Eskiyassıpınar; Göksün’da Kızılcıksuyu; Türkoğlu’nda Küpeli, Urumoğlu, Minehöyük, Küpelikız, Çokyaşar, Çiğil, Kelan; Pazarcık’ta Başpınar, Bozlar, Bayırlı, Küçük Öngüt, Aşağı Soku, Hamutlar, Zeynepuşağı, Emiruşağı, Alibeyuşağı, Karaağaç, Oruçlar, Payamlıbağ, İlyaslar, Mustolar, Çiçekalanı, Çamlıca, Nasırlı, Aşağı Kocolar, Yukarı Kocolar, Armutlu, Söğütlü, Davutlar, Gökpınar, Aşağı Demiciler, Seyrantepe, Maksutuşağı, Karahasanlı, Halkaçayır, Akdemir, Aşağı Pulyanlı, Yolboyu, Bölükçam, Orta Dehliz, Aşağı Dehliz, Selmanpak, Çoşmanlar, Alibeyuşağı, Çatalhöyük, Çöçelli, Kelibişler, Cennetpınarı, Bayramgazi, Çakmak, Yukarı Terolar köyleri; Narlı ilçesi Hamzıkanlı, Şallıyan, Hıdıran, Kıllıvelolar ve Abbasiye köyleri; Elbistan ilçesi Malap, Soğucak, Ağcaşar, Küllü, Hançıplaklar, Mirali, Daşlık, Nergele, Ambar, Çiftlik, Alçiçek, Karaçar, Zerdekeş, Derbent, Kamışlı, Köşk, Yılanovası, Özbak, Sünnet, Tevekkelli, Kantarma, Gücük, Yukarı Gücük, Tekkepınarı, Dervişçimli, Höyücek, Kastel, Kızılkandil ve Varalpınarı köyleri; Afşin ilçesi Koçova, Oğlakkaya, Çomudüzü, Kalaycık köyleri; Gürün ilçesi Bozhüyük, Deveçayırı, Yelken, Karakuyu, Kaynarca köyleri.

 

2. Alhas Aşireti: Sarız ilçesinde Büyük Örtülü; Elbistan ilçesi Sevdili, Yukarı ve Aşağı Yalak, Gölpınarı, Yapılıpınar, Dağtopallı, Deretopallı, Yazıtopallı, Toprakhisar, Yenisöğüt, Aktil, Serçekuyusu, Beştepe, Büyükköy, Topsakal, Körücek köyleri; Gürün ilçesi Yaylacık, Alacamezar köyleri; Hekimhan ilçesi Hacılar ve Dereköy köyleri.

 

3. Bayram Gazili Aşireti: Sivas’tan Elbistan’a gelmiş bir topluluktur. Elbistan yörüğü olarak adlandırılırlar. Depecik, Güni Viranı, Çoğlu Han köyleri.

 

4. Atma Aşireti: Malatya’da Aşağı Atma ve Yukarı Atma adlarında iki gruptur. Aşağı Atma devlet görevlileriyle olan bir çarpışma sonucu Sünniliğe dönmüştür. Arguvan ilçesi Kadabela, Korolar, Göçeruşağı, Birik ve Sığırcıuşağı köyleri; Doğanşehir ilçesi Topraktepe köyü; Pazarcık ilçesi Kizirli, Memişkahya, Tilkiler, Turuçlu ve Ağacalar köyleri; Elbistan ilçesi Elmalı, Kaşan, Hasanali, Büyükkaşanlı, Haçapınarı, Örenli, İnci köyleri; Gürün ilçesi Güldede ve Karakuyu köyleri.

 

5. Kürecik Aşireti: Akçadağ ilçesi Kepez, Tapkin, Bekiruşağı, Bilamuşağı, Çevirme, Darıca, Demirciler, Durulova, Balohacı, Şemşik, Kelan, Harunuşağı, kahyalı, Kasımuşağı, Ortaköy, Amuklu, Bayramuşağı, Hançerli, Keller, Yaylımlı ve Dümüklü köyleri; Sarız ilçesi Kırkısrak, Küçükkabaktepe köyleri.

 

Bazı bölgelerde küçük topluluklar halinde yine Sultan Sinemilli Ocağı talipleri vardır.

 

Özellikle 1979 Maraş katliamından sonra İngiltere başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ve Türkiye’deki bazı vilayetlere göçler olmuştur.

 

Cümlesine aşk-ı niyaz olsun.

 

                                                            - Makaleler -