Âşık Remzâni

 

 

 

Mezar Taşları ile Barış Yapılmaz

 

Veliyettin Hürrem ULUSOY

11 Ekim 2015

 

Demok rasi , özgürlük, insan hakları ve hatta temel yaşam hakkı bir yana dursun sokak, cadde, meydan, durak ve yaşamın vücut bulduğu her alanda can güvenliğimizin olmadığı bir ülkeye döndük. Kendi evinin kapısında, adımını dışarı atan insanlar ölüm, yara, kan, kan izi, parçalanmış bir beden olarak ya hastahanede, ya ambulansta ya da mezarlıkta kendisini görür oldu.

 

İnsanlar barış derken, barışı arzularken, barış için çaba harcarken, barışı savunurken kendilerine verilecek yanıt ölüm ve katliam mı olmalı? Barışa, ölüm ve katliam ile adeta bir balyoz gibi darbe indirilirse bu ülkede barış Mezar Taşları ile mi yapılacak? Takdir edersiniz ki mezar taşları ile barış yapılmaz!

 

Barış ikliminin hâkim olduğu bir ortamda, dünya bütün insanlara yeterlidir; kin, nefret, intikam, hırs, savaş, terör, katliam ve cana kıymanın hâkim olduğu bir iklimde ise dünya belki de birkaç “insan”a yetersiz gelecektir.

 

Bugün Ankara’da barışa evet diyen insanlara yönelik yapılan saldırının temelinde kin, nefret, intikam, iktidar hırsı ve birkaç “insanın” gözüne inmiş kara perdenin kör karanlığı vardır.

 

Bombalı saldırı sonucu hayatını yitiren onlarca Can ve y üzlerce yaralıya sebep olan göze inmiş olan bu karanlık perdenin intikama bürünmüş kör halidir.

 

Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli asırlar öncesinde aslanlar ile ceylanların saygı ve sevgi dolu bir dünya içinde yaşatılabileceğini ortaya koydu.

 

Bu baptan, olmak üzere bize düşen görev, ödev ve sorumluluk hayatın her noktasında ve yaşamın her alanında barışa, sevgiye, bir arada yaşamaya; ölüm, katliam ve zulüm darbesi indiren; kin, nefret, hırs ve intikam duyguları ile beslenmiş “insan”lara karşı mücadeleyi, birliği, dirliği ve barış iklimini mümkün kılmaktır.

 

                                                          -  Makaleler  -