Âşık Remzâni

 

 

 

Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerinde Barınma, Dinlenme, Konaklama ve Su Sorunu Fiziki Altyapı Eksikliğine Çare Çadırkent

 

 

SayınAhmet Davutoğlu, TC. Başbakanı

 

Konu: Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri kapsamında Çadırkent’in kurulması talebi hk.

 

1964 tarihiden itibaren her yıl 16-17-18 Ağustos günlerinde ulusal düzeyde ve 1990 yılından itibaren ise uluslararası çerçevede olmak üzere Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri olarak düzenlenmektedir.

 

Bu anma etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde ve dünyanın farklı ülkelerinde sayıları yüzbinleri aşan oranda insan katılmaya çalışmaktadır. İlçenin gerek altyapı eksikliği ve gerekse bugüne kadar doğru düzgün bir hizmet ve yatırımın yapılmaması nedeniyle gelen insanlar yaklaşık bir hafta çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

 

Örneğin, insanlar okulları kiralayıp sınıf ve koridorlarda, birçoğu dışarıda kendi araçlarında veya toprak üzerinde ve çok azı kendi imkânları ile kurdukları çadırlarda yatmaya çalışmaktadır.

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen böyle bir anma etkinliğinde barınma, dinlenme, konaklama, su, fiziki altyapı eksikliğinden kaynaklı nedenlerden dolayı insanların zor şartlar ile karşı karşıya kalması 21. Yüzyılın Türkiye’sine yakışmamakta ve aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası düzeyde saygınlığına gölge düşürmektedir.

 

Oysaki Hacı Bektaş Veli, insan-ı kâmilin değerini, kâinattaki yerini, önemini anlam ve etkisini, gelişmenin yaratıcılığını, erdemin insan hayatındaki yerini, tenasühün olgunlaştırıcılığını, iyinin, güzelin ve doğrunun yönlendirici erkini konu edinen bir yaşam felsefesini ortaya koyan, geleneksel baskıcı ortamda dahi hayatı yeşerten, anlam veren, insanın otoriteye bağlılığından kaynaklanan güçsüzlüğüne karşı ok, kılıç ve kalkan yerine güler yüz, güzel söz ile karşı çıkan; yüzyıllardır yılmayan, öğretisi her dönemde kabul gören şöyle ki: “her dem yeni doğan” yeniliğin geliştirici, diriltici sıcaklığı içinde tomurcuk güller gibi açılan bir öğretinin, felsefenin, kültürün, anlamlı bir hayatın Piri’dir.

 

Başka bir deyişle; yeniyi araştırıp bulmanın, geçmiş ile “vahdet-i vücut” felsefesi ile barışık, ardından gelenleri zaman ve mekân tanımadan düşünmeye, sevmeye, aramaya, incelemeye mihman buyur eder gibi çağırmış, zora, baskıya, kötülüğe iyilikle, güler yüzle, sevgi ile hoş görüyle, enginlikle ama riyasız, fakat çıkar beklemeden, onurla ödünsüz karşı durmuş insan-ıkâmil felsefesine dayalı bir yaşam biçimini yoğurup yapan Serçeşme’nin Piri’dir.

 

Serçeşme’nin Piri Hünkârı Hacı Bektaş Veli, kendisine gelen her misafiri, konuğu mihman Ali düsturu ile karşılamış ve aynı düstur ile uğurlamıştır. Fakat Türkiye bugün Hacıbektaş İlçesi’nin barınma, dinlenme, konaklama, su, fiziki altyapı eksikliği vb., sorunları çözemediğinden dolayı anma etkinliğine katılan yüzbinlerce insan, çok zor şartlarda birkaç günü idame etmeye çalışmaktadır.

 

Sayın Başbakan, bu şartlar altında devlet yetkililerinin ve siyasi parti temsilcilerinin koruma ordusu, çevik kuvvet ekipleri, keskin nişancılar eşliğinde ve etrafında geniş güvenlik “koridoru” oluşturarak Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri katılmalarının bir anlamı ve manası yoktur.

 

Bu tür katılımların ulusal ve uluslararası düzeyde bir anlam kazanabilmesi için daha önceki yıllarda düzenlenen “törenler”e katılan insanların sayısı dikkate alınarak bir Çadırkentin kurulması ile karşılaşılan olası sorunların büyük ölçüde giderilmesinde kolaylaştırıcı olacaktır.

 

Bu vesile ile gelecek Şeker Bayramınızı en içten dileklerim kutlar, saygılar sunarım.

 

15 Temmuz 2015 Çarşamba

 

Veliyettin Hürrem Ulusoy

Hacı Bektaş Dergâhı Postnişini

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

                                                          -  Makaleler  -