Âşık Remzâni

 

 

 

EY FİRAVUN;

KALDIR ARTIK ŞU ZORUNLU DİN DERSLERİNİ!

 

12 Eylül Cuntasının yasalaştırdığı ve “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri” adını verdiği, oysa esasında ahlaka ve insan haklarına mugayir ders, Alevilerin içini acıtmaya devam ediyor. Evet, içimiz acıyor, üzülüyor, çare üretemiyoruz… Çünkü biz, devlete hükmeden AKP zihniyetinin Alevilere yurttaş gibi değil, hasım gibi davrandığını görüyor, hatta yaşıyoruz.

 

Bu bağlamda Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) süresiz oturma eylemlerine başladı ve AİHM kararı uygulanıncaya, hukuksuzluk düzeltilinceye değin eylem kararı aldı. Onbir haftadan buyana dernek şubesinin bulunduğu her ilde oturma eylemleri devam ediyor. Umarım eylem kitleselleşir ve tüm ülkeyi kapsar…

 

Dersin, 12 Eylül 1982 sürecinde Anayasa hükmü haline geldiğini biliyoruz. Bu yüzden feveranımız sadece AKP Hükümetlerine değil, kokuşmuş sistemin tümünedir. Bununla birlikte gerek AİHM, gerekse Danıştay nezdinde devam eden hukuki süreç, AKP hükümetleri döneminde sonuçlandı. Bu yüzden kararları uygulaması gereken AKP Hükümetidir. Oysa AKP, kararı uygulamak yerine top çevirmeyi, “Alevi geçinen” kimi şahsiyetleri kullanarak zamana oynamayı tercih etti…      

 

AİHM KARARLARI ŞÖYLE

 

AİHM, 9 Ekim 2007 tarihinde sonuçlanan Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye kararıyla, Türkiye’deki zorunlu din kültürü ve ahlak derslerinin ‘Alevî öğrenciler açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2’nci maddesinde garanti altına alınan eğitim hakkına aykırı olduğuna’ karar verdi ve hukuk aşımının giderilmesini istedi. 

 

Keza Mansur Yalçın ve arkadaşları, 22 Haziran 2005 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanından (MEB), 'Alevi kültür ve filozofisini dikkate alarak, zorunlu din ve ahlak ders programını gözden geçirmesini ve Alevi kültürünü de derslere ilave etmesini' talep etmiş, MEB’in taleplerini dikkate almadığı iddiasıyla AİHM'ne başvurmuşlardı. Mahkeme, 16 Eylül 2014 günü verdiği kararda; 'Türk eğitim sisteminin değişik din ve görüşleri hala eğitim sisteminde hayata geçirmediğini vurgulayarak, 'eğitim hakkı'nı ihlal ettiğine hükmetti.

 

AİHM, geçmişte Hasan ve Eylem Zengin'in açtığı davada da Türkiye'nin aynı konuda mahkûm olduğunu belirterek, 'geçen süre zarfında sorunu halletmediği, en kısa zamanda eğitim sisteminde gereken değişiklikleri yaparak istemeyen öğrencilerin bir gerekçe göstermeden Din ve Ahlak Bilgisi derslerine girmeme haklarının verilmesine' karar verdi. Mahkeme, kararı oy birliği ile aldı. 

 

İÇ HUKUK KARARLARI

 

Uygulamakla yükümlü olduğumuz ulusal üstü hukuk, özetle yukarıdaki kararları üretirken, ulusal mahkemelerimiz de benzer kararlar vererek, uygulamanın düzeltilmesini istediler.

 

Danıştay 8. Dairesi, 28 Aralık 2007 tarih ve E.2006/4107, E.2007/679 tarih ve K.2008/1461 sayılı (iki kez) kararlarında (özetle) “bu ders, en temel insan haklarını, çocuk haklarını ve ebeveynin çocuğunu dilediği inanca-itikada yönlendirmesi hakkını ihlal etmektedir” diyerek, uygulamanın kaldırılmasını” istedi…

 

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NUN AİHM TEPKİSİ

 

İç ve dış hukuk yollarının tüketen ve birçok karar elde eden Alevilerin bu kazanımına saygı göstermesi gereken ve derhal uygulamakla sorumlu olan Sn. Davutoğlu, karara karşı çıktı. “Türkiye'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersi bütün dinleri anlatacak şekilde veriliyor” diyerek meseleyi saptırdı ve doğruyu söylemedi.

 

AKP hükümetlerinin dersin ‘bu biçimiyle’ devamında ısrar etmelerindeki esas nedeninin, dini ve ahlakı öğretmek değil, kin ve nefret tohumları ekmek, toplumu mezhepler bölmek ve buradan siyasi çıkar elde etmek olduğunu biliyoruz. Çünkü din gönül işidir ve “dinde zorlama olmaz…” “Şöyle inanacaksın” demek, mecbur etmek, notunu kırmak, gitmek istediği üniversiteyi engellemek, çocuğun geleceğini karartmaktır, hasmane davranmaktır, ahlaksızlıktır!

 

Bir düşünür; “çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın, kendiniz terbiyeli olun. Zira onlar, ne ederseniz edin, size benzeyeceklerdir” diyor.  Ne kadar doğru değil mi?

 

Sn. Başbakan, Diyanet Uleması, ilahiyatçılar, müftü, hoca, imam efendiler dinleyin; “Dindar olun, ahlaklı olun” demekle ahlaklı olunmadığı ortada. Günde beş vakit değil, yirmi beş vakit namaz da kılsanız, bütün dersleri kaldırıp, tamamını din dersi de yapsanız; siz ahlaklı olmadığınız, haramdan, rüşvetten, beyt-ülmaldan elinizi çekmediğiniz sürece çocuklarınızın ahlaklı olmalarını beklemeyin…

 

Çünkü çocuk, ne dediğinize değil, ne yapıp-ettiğinize bakar… Bunca paraya-mala nasıl sahip olduğunuzu sorgular. İnsan, ne “zorla dindar” ne de “zorla ahlaklı” olmaz… Eğer din eğitimiyle düzgün insan olunsaydı, Bilal düzgün bir çocuk olmaz mıydı? Muammer, Zafer, Egemen, Erdoğan düzgün adamlar olmazlar mıydı? Nüfusun yüzde yirmisinin açlık sınırında yaşadığı bir ülkede, firavunlar bin odalı saray yaptırır mıydı? Bir TC Bakanı bir hırsıza;  senin önüne yatarım” der miydi?” Daha ötesini söylemeyeyim…

 

SONUÇ;

 

Kim ne kadar din-mezhep, İmam Hatip okursa okusun, ama biz istemiyoruz. Biz, çocuklarımızın bu derslerden muaf tutulmasını istiyoruz. Ne olur şu kararları uygulayın da çocuklarımızı ve bizi bu dertten kurtarın… Çocuklarımız, “o çocuklara” benzemesin!

 

Yurttaşa not:

 

Yurttaş unutma; her hafta protestomuz var… Haftada bir saatini çocuklarına ver; laiklik, demokrasi, insan hakları ve cumhuriyet için, ülkenin çağdaş geleceği için… Ben her hafta katılıyorum, sen de katıl. Bilgi ve iletişim için PSAKD int. Sayfası…

 

03.12.2014

Murtaza DEMİR

 

                                                      - Makaleler -