Âşık Remzâni

 

 

 

Deyişlerin Dili 29

 

Âşık Ali Cemal - Bütün İnsanlardan Arzumuz Vardır

 

Dertli  DİVANİ

Mayıs  2016

 

Merhaba dostlar, dergimizin bu sayısında yüzyılımızın önemli ozanlarından Âşık Ali Cemal’in (Ali Cemal Çetinkaya) ölümsüz eseri “Bütün İnsanlardan Arzumuz Vardır” ı yorumlamaya çalışacağım.

 

4 Ocak, Pazartesi günü Hakk’a yürüyen ozanımızın hayat hikâyesini dergimizin 26. sayısında yayınlamıştık. Ozanımızı saygı ve sevgi ile yâd ediyor, devri daim olsun diyoruz.

 

Bütün insanlardan arzumuz vardır

İnsan birliğine zor demesinler

Gerçekler nerdedir haberimiz var

Hak’tan gayrısına yar demesinler

 

Irkı, dili, dini, düşüncesi, inancı birbirinden farklı olan insanlardan arzumuz, isteğimiz budur ki, insanların kardeşçe birlikte bir arada yaşamasına zor demesinler. İnsanlar birbirinin farklılığını kabul edip saygı duyarsa bu mümkündür.

 

Gerçeklerin ne ve nerede olduğunu biliriz. “Hüsn-ü mutlak” sonsuz güzellik diye ifade edilen Alevi-Bektaşi-Kızılbaş inancındaki “Hak”tan başkasına da yâr demesinler.

 

Dünya aydınları ziyasın tutsun

İnsan âleminden cehalet gitsin

Senlik benlik denen kavgalar bitsin

Şu koca dünyaya dar demesinler

 

Dünyadaki aydın, bilge insanlar fikir ve düşüncelerini paylaşsınlar ki, insanlık âlemi cehaletti yenebilsin. Ondan kurtulsun.

 

Senlik benlik denen bu cehalet kavgaları artık tükensin bitsin. Kişi başına kilometrelerce yer düşecek kadar geniş olan bu koca dünyaya dar demesinler.

 

Musevi İsavi Muhammediler

Doğu batı kuzey hem güneyliler

İnsanlık öncüsü bunca veliler

Barış yolu buzlu kar demesinler

 

Musa’ya, İsa’ya, Muhammed’e inananlar. Doğu, batı, kuzey ve güneyde yaşayan farklı düşüncede, anlayışta olan bütün insanlar; insanlık âleminin gönlünde taht kuran, gönül sahibi olan gelmiş geçmiş velilerin de sevgi, barış, dostluk mücadelesi verdiği gibi artık barış yolu buzlu kar demesinler.

 

Bu dünya doludur türlü nimeti

İnsanların barış huzur cenneti

Yaşamaya lazım bunca serveti

Silahlar yaparak kâr demesinler

 

Bu dünya yüzyıllardan bu yana insanoğlunun ortaya koyduğu tarihi bilgi ve bulgularla, yiyecek, içecek ve teknolojinin ürettiği araç-gereç ve türlü nimetlerle doludur.  İnsanların cenneti barış ve huzurdur. Bu kadar serveti yaşamaya, aç ve yoksul insanlara harcamak var iken doğayı ve canlıları katleden silahlar yaparak kâr demesinler.

 

Ali Cemali der insan olasın

İnsanlık vasfında yerin bulasın

İnsan ektiğini biçer bilesin

Doğru görenlere kör demesinler

 

Ali Cemali der, insan olabilmek için eline, diline, beline sahip; aşına, işine, eşine sadık olmak; kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmamak; hakkına razı olup ve herkesin hakkını da kendi hakkı gibi gözetmek olarak bildiğimiz insani özelliklerle kendini donat; erdemli insan ol ki yerini, değerini bulasın. İnsan ne ekerse onu biçer. Bunu görüp dile getirenlere de kör demesinler.

 

 

Bütün İnsanlardan Arzumuz Vardır

 

Bütün insanlardan arzumuz vardır

İnsan birliğine zor demesinler

Gerçekler nerdedir haberimiz var

Hak’tan gayrısına yar demesinler

 

Dünya aydınları ziyasın tutsun

İnsan âleminden cehalet gitsin

Senlik benlik denen kavgalar bitsin

Şu koca dünyaya dar demesinler

 

Musevî İsavî Muhammedîler

Doğu batı kuzey hem güneyliler

İnsanlık öncüsü bunca veliler

Barış yolu buzlu kar demesinler

 

Bu dünya doludur türlü nimeti

İnsanların barış huzur cenneti

Yaşamaya lazım bunca serveti

Silahlar yaparak kâr demesinler

 

Ali Cemali der insan olasın

İnsanlık vasfında yerin bulasın

İnsan ektiğini biçer bilesin

Doğru görenlere kör demesinler

 

Âşık Ali Cemal

 

Hak Âdem’de

 

Âdem’den öteye yollar aranmaz

Süzüle süzüle geçtim de bildim

Gönülden gönüle varmanın yolu

Dört kitap okuyup açtım da bildim

 

Âdem Safıyüllah Âdem peygamber

Âdemdir Âdem’e her yönden önder

Âdemden hazine Âdemde cevher

Dolu badesini içtim de bildim

 

Âdemin mayası gök ile yerde

Âdemin boyası dört mevsimlerde

Âdem hâkim hekim deva her derde

Kâbe’mi secdemi seçtim de bildim

 

Adaletle düzen kurandır ulu

Ruhundan ruh verip yaratmış kulu

Ali Cemal Hakk’ın sendedir yolu

Zerreden zerreye taştım da bildim

 

Hayat Bir Bilmece

 

Hayat denen bir bilmece

Çözem dedim çözülmüyor

Gönlüm ile ben arayı

Düzem dedim düzelmiyor

 

Hayat güzel renkler saçar

Sevdasında kaldım naçar

Gel dedikçe benden kaçar

Sevem dedim sevilmiyor

 

Arzularım sıra sıra

Her yanıma açmış yara

Doktor gelse bulmaz çare

Saram dedim sarılmıyor

 

Gelen ağlar giden inler

İşte hayat böyle beyler

Ali Cemal dertli teller

Çalam dedim çalınmıyor

 

                                                          -  Makaleler  -