Âşık Remzâni

 

 

 

Berkin’in Bıraktığı Ateş Yüreklerimizde Yanacak

 

Veliyettin Hürrem ULUSOY

14 Mart 2014, Hacıbektaş

 

İLAHİ kitaplarda anlatılan ilk kanın akması ile başlayan zalim ile mazlumun mücadelesi günümüzde de zaman ve mekân tanımaksızın sürmektedir. Masum olmak için kör kurşunun bizleri bulması gerekmiyor, zalim attığı ise kesinlikle kör kurşun olmuyor, olmayacakta. Masumların canının yandığı her yerde insan olmayı bilen herkes gibi, doğal olarak biz Alevi Bektaşiler vardır. Çünkü bizler bebeklerimize ninni diye Kerbelâ’yı okuruz. Bizler, masumiyeti de zalimlere karşı dik durmayı da Kerbelâ’da öğrendik. Bizler, “On Dört Masum-u Pak’ı” biliriz, çünkü onlar da ekmeksiz, susuz bırakıldılar Kerbelâ’da.

 

Berkin’in bıraktığı ateş de yüreklerimizde yanacak. Biliyoruz ki bu ateş hiç sönmeyecek. Çünkü bu ateş Kerbelâ ateşi gibi, her masumun canı yandığında, her masum aramızdan ayrıldığında yeniden alevlenecek. Yüzyıllar boyunca eve ekmek götürmek zordu, şimdi hiç götürememek var. Eskiden ekmeğini taştan çıkarmak vardı, şimdilerde bakkalın dolabından alamamak var. Eskiden asker yolunu gözleyip, gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünmek vardı, şimdilerde sabah ekmek almaya gönderdiğimiz Berkin’imizi, gençlerimizi bir daha görememek var.

 

Gerçek ölmez, don değişir, insanlar da ölmez Hakk’a yürürler. Berkin ve diğer tüm gençlerimiz de ölmedi, Hakk’a doğ ru yolculuğuna çıktı. Güle güle git Berkin…Bakma biz arkandan ağlayanlara, bu ağıt ölüm için değil, senden, senin gibi temiz bir canımızdan ayrıldığımız için, Güle güle git Berkin, Devrin daim ola…

 

Destur-u Pir, Bismişah, Allah Allah! Ya Hakk! Saklımız gizlimiz yok. Sen bilirsin halimizi, senden geldik, sana döneriz. Muhammed Mustafa, Hatice-tül Kübra, Aliyyel Murtaza, Fatıma-tül Zehra, Hasan El Mücteba, Hüseyn-i Deşti Kerbela aşkına, Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, On İki İmam’ın, On Dört Masum-u Pak’ın, On Yedi Kemerbest’in, Kırkların, Kerbelâ Şehitlerinin aşkına, Nur-ı Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli katarından, didarından bizi mahrum eylemeye, Fatıma Ana haldaşımız, Bozatlı Hızır yoldaşımız ola, Dil bizden nefes Hak Erenlerden ola. Gerçeğe Hû, Mümine Ya Ali!

 

                                                      - Makaleler -