Âşık Remzâni

 

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

12 Mart 2015,

İstanbul

 

SEÇİM ORTAMINA GİRİLMESİYLE BİRLİKTE SOSYAL MEDYADA DOLAŞTIRILMAYA BAŞLANAN HACI BEKTAŞ VELİ DERGÂHI POSTNİŞİNİ VELİYETTİN HÜRREM ULUSOY’UN SİYASETE GİRECEĞİ İDDİALARI ASILSIZDIR:

 

İlle Dostun Gülü Yareler Bizi

 

Türkiye önemli değişikliklere gebe bir seçim ortamına girince, siyasi taraflar Alevi-Bektaşi-Kızılbaş toplumunu kendi yanlarına çekmek için adımlar atmaya başladı. Bunlar anlaşılır şeylerdir, her siyasi partinin hakkı ve görevidir.

 

Ancak son günlerde özellikle sosyal medya mecralarında bana ve Dergâhımıza yönelik bir dizi asılsız iddialar öne sürülmektedir, benim siyasete atılacağım söylenmektedir. Böylesi asılsız söylentileri çıkarmanın anlaşılır ya da kabul edilebilir bir yanı yoktur.

 

Bizim Yol’umuza göre, bizim görevimiz, toplumumuzun gönüllerini birlemektir. Siyaset ise kaçınılmaz olarak toplum içinde ayrım çizgileri çizer.

 

Bunedenle, Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhının ve Postnişinlik makamının parti siyasetinin dışında, tüm siyasi partilerin üzerinde olması gerekir.

 

Kendimizigüncel siyasetten bağımsız tutan bu tutumumuz, Dergâhımızın, taliplerimizin, muhiplerimizin, âşıklarımızın, sadıklarımızın inanç temelinde birliği ve dirliği için zorunludur.

 

İnanç birliği temelinde ele ele verip, ortak sorunlarımızı birlikte savunabilmek için Alevi-Bektaşi-Kızılbaş toplumunda yol hizmeti yürütenlerin tümüne de bu tutumu izlemelerini öneriyoruz.

 

Alevi-Bektaşi-Kızılbaş toplumunun inanç birliğini amaçlayan Dergâh’ta Birlik çabamızın köşe taşlarından biri de, bu yolun hizmet sahiplerinin siyasetten bağımsız olmalarıdır.

 

Yol’umuzun bu tutumunu, ben yıllardır defalarca açıkça dile getirdim. Bu vesileyle bir kere daha tekrar edeyim: Siyasete girmek gibi bir niyetim hiç olmamıştır, bugün de yoktur.

 

Yukarıda gerekçelerini açıkladığım ve iyi bilinen bu tutumumun aksine bizim dışımızdan çıkarılan söylentilere itibar edilmemelidir.

 

Böyle söylentiler, iyi niyetli hatalar olarak görülememelidir. Bu söylentileri çıkaranların kasıtlı çabaları, beni, Dergâhımızı ve Alevi-Bektaşi-Kızılbaş toplumunu aşağılamaya yönelik kampanyaların bir parçasıdır.

 

Tüm toplumumuza aşk-ı muhabettelerimle duyururum.

 

                                                            - Makaleler -